W ostatnim czasie pojawiają się niepokojące informacje dotyczące występowania niebezpiecznej rośliny, jaką jest „BARSZCZ SOSNOWSKIEGO” na nowych terenach naszej Gminy. Rośnie ona przede wszystkim na opuszczonych i zaniedbanych nieruchomościach, a także na nieużytkach i niekoszonych łąkach.

Problem inwazji kaukaskich barszczy w Gminie Końskie zaczęto dostrzegać w roku 2015, kiedy rośliny barszczu Sosnowskiego zaczęły porastać nieruchomości w obrębie zabudowań we wsi Modliszewice. Wówczas do Gminy docierały zgłoszenia o w/w fakcie. W związku z tymi zgłoszeniami podjęto działania w kierunku rozpoznania skali problemu oraz możliwości prawnych usunięcia tej rośliny z terenu Gminy Końskie. W wyniku analizy ustalono wówczas, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 210, poz.1260) w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, barszcz Sosnowskiego, jak i barszcz Mantegazziego należą do grupy roślin niebezpiecznych dla środowiska. Dla ochrony różnorodności biologicznej oraz gatunków rodzimych powinny być zwalczane, prawo w tym względzie nie jest jednak jednoznaczne. Z informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Kielcach wynika, iż „barszcz Sosnowskiego” nie jest rośliną kwarantannową w związku z tym nie można nakazać jego usunięcia właścicielowi nieruchomości, na której rośnie.

Mając na uwadze ww. uwarunkowania prawne oraz problem związany
z rozprzestrzenianiem się tej rośliny, Gmina Końskie podjęła działania, które umożliwiłyby likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie jego występowania na bazie istniejących przepisów. W roku 2016 oraz w 2017 r. podpisano umowy
z WFOŚiGW w Kielcach dotyczące dofinansowania i realizacji zadania pt. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” na terenach jego występowania, objętych inwentaryzacją. Za zgodą właścicieli nieruchomości, na zlecenie Gminy Końskie, firmy prowadzą likwidację barszczu Sosnowskiego wg harmonogramu określonego w zawartych umowach.

Z informacji uzyskanych z publikacji opisujących tę roślinę oraz nabytego doświadczenia podczas jej likwidacji wynika, że roślina barszczu Sosnowskiego jest bardzo inwazyjna i trudna w zwalczaniu. Z tego względu w zwalczanie tej rośliny powinni włączyć się również właściciele nieruchomości. W związku z  powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Końskie, na których rośnie „barszcz Sosnowskiego” o jego usuwanie. Uprzednio zalecamy zapoznać się z informacjami na temat samej rośliny oraz sposobów bezpiecznego usuwania, które można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie pokój nr 203 (skrzydło zachodnie) oraz pobrać z odnośników poniżej.

Jednocześnie w związku z ogłoszeniem kolejnego Konkursu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach ochrony i przywracania różnorodności biologicznej dotyczącego zwalczania barszczu Sosnowskiego, istnieje możliwość uzyskania przez Gminę Końskie dofinansowania na likwidację rośliny Barszczu Sosnowskiego na terenach nieruchomości prywatnych. Warunkiem uczestniczenia w tym konkursie jest dokonanie zgłoszenia występowania tej rośliny przez właścicieli nieruchomości do tutejszego Urzędu, celem dokonania kompleksowej inwentaryzacji stanowisk i obszarów jej występowania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Gminę wniosku i podpisaniu umowy
z WFOŚiGW w Kielcach, będzie możliwe prowadzenie zabiegów polegających na likwidacji rośliny barszczu Sosnowskiego przez firmę wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nieruchomościach, których właściciele dokonali zgłoszenia występowania tej rośliny. Szczegółowe informacje odnośnie ww. zgłoszenia znajdują się w poniżej zamieszczonym załączniku.

Załączniki:

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support