Informacja
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
którzy nie zawarli umowy
z podmiotem odbierającym odpady komunalne
oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, których dotychczasowe umowy wygasły

 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone uchwałą Nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2020 r. skutkuje koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Rejestr dostępny jest na stronie: umkonskie.bipgmina.pl w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, obiektów sakralnych, właścicieli działek letniskowych, a także tych części nieruchomości, które funkcjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.

W przypadku wygaśnięcia umowy na odbiór odpadów komunalnych istnieje obowiązek zawarcia kolejnej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować oraz udokumentować zawarcie umowy Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie, który na podstawie art. 6 ust.1, ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm. ) dokonuje kontroli posiadania umów oraz prowadzi rejestr zawartych umów.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support