Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./

zwołuję

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się

w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)

 

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego;
b) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026;
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.;
d) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie;
e) uchylającej uchwałę Nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Końskie;
f) uchylającej uchwałę Nr XXVIII/273/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskie na lata 2016-2025;
g) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
4. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Lidia Wiśniewska

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support